Merete Løndal

Merete Løndal

Merete Løndal er født på Notodden I Telemark 1971, og  var bosatt på Rjukan gjennom tenårene. Utvandret I 1991 til Tyskland/ Berlin, og arbeidet der som musiker. Begynte I denne perioden også å male. La opp som musiker I 2001 og vendte tilbake til Norge. Studerte kunst og design på høyskolen i Telemark, før hun begynte som elev hos maleren Tor-Arne Moen. Etablerte eget atelier i Norsk Hydros gamle industrilokaler I 2007, og er i dag fast tilsluttet samtidsgalleriet, Galleri Ramfjord i Oslo.

Løndal arbeider med eggoljetempera på lerret. Hennes arbeider særmerkes av en tykk såle, bygget opp av lag på lag med maling. Maleriene er figurative, men motivene oppleves likevel fragmenterte og forvrengte, tidvis redusert eller utvisket fordi ulike motiv fra forskjellige plan blandes sammen. Ofte er det tre eller flere flater som møtes i en, oppløses eller glir inn i hverandre som speilinger i et vindu.

Den aktuelle serien består av motiver tatt i kjølvannet av finanskrisen. Det er en reell samtidsspeiling som strekker seg fra Norden i forkant av finanskrisen, og gjennom Europa, før den til slutt ender opp i New York i et tidsrom hvor Norden allerede føler lettelsen over at krisen er over..

Denne samtidsspeilingen forsterkes spesielt i det henseendet at det males faktiske vinduspeilinger.

Serien er kalt, ”En passant”, som direkte oversatt betyr ”I forbiparten”, men som rommer langt mer. Det finnes et vel omdiskutert trekk innen sjakk som har denne betegnelsen. En bonde har alltid mulighet til å ta to skritt i første trekk. Denne fordelen fikk han for å komme fortere inn i kamp, og ikke for å flykte. Brukes dette trekket for å komme forbi motstanderens bonde, kan denne derfor slås.

Slik blir tematikken i serien samtidig en henvisning til diplomatiet og konsekvensene av enhver handling.

Dette betyr allikevel ikke at tematikken er gjennomgående negativ. Den søker å synliggjøre den enkelte skjebnen i en felles skjebne/fokuserer på individet i den store sammenhengen.

”Jeg ønsker å gjøre dette på en stillferdig måte, uten store ord eller provoserende utspill. Å mane til ettertanke og gjenkjennelse, ved at det holdes av rom for tilskuerens individuelle historie og egentolkning”.

Noen av arbeidene fra denne serien vises allerede nå inneværende år, ved utstillingen, Beautiful maladies i New York, og i desember ved Biennale di Firenze,  Italia, før de presenteres i to separatutstillinger i Norge, 2012, deriblant Rjukan.

Hun har nå kommet ut med to motiver i grafikk/ litografier basert på same serie. Motivene “Matadoren” og “En passant” handler om å finne styrke på de minst ventede steder, og at enhver handling får konsekvenser.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>